Výzdoba božích muk

Detail záznamu
Číslo 600
Název Výzdoba božích muk
Autor Josef Odráška
RealizaceJosef Odráška
Datace 2015
Adresa Úvalno
GPS50,0471; 17,7439
Umístění umístěno v exteriéru. Boží muka jsou součástí zástavby a jsou situována východním směrem od centra obce, naproti areálu s kostelem sv. Mikuláše. Trojice mozaik je instalována v oválných výklencích na jednotlivých průčelích božích muk. V blízkosti díla se nachází zeleň. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením výklenků do hmoty zdiva, profilovanými štukovými šambránami a přesahem jehlancové střechy.
Rozměryvýška: 60 cm, šířka: 50 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›rotačně (Mozaiky jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je převážně zakalené. )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníArchitektura božích muk je v dobrém stavu. Ve partiích soklu jsou zřejmá poškození související se vzlínáním spodní vlhkosti (degradace svrchního nátěru, poškození svrchní omítkové vrstvy). Na dešti exponovaných místech jsou vidět tmavé depozity. Na povrchu mozaiky nejsou známky poškození ani znečištění.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba božích muk . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/600
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Text hesla
Trojboká pilířová boží muka stojící na křižovatce nedaleko kostela v Úvalně pochází z 18. století. V roce 2010 byla renovována a o pět let později doplněna ve vpadlých oválných polích mozaikami Josefa Odrášky. Tři světecká poprsí představují sv. Floriána, sv. Barboru a sv. Vavřince, kteří jsou rozpoznatelní podle svých tradičních atributů. Sv. Florián, patron hasičů, má na hlavě helmici, v jedné ruce prapor a ve druhé nádobu, z níž vylévá proudy vody, sv. Barbora jako patronka horníků drží zkřížená kladívka, kalich s hostií a na pozadí její kompozice se objevuje věž. Sv. Vavřinec je označen křížem, knihou a především roštem s patrnými oranžovými plameny ohně, který způsobil jeho mučednickou smrt.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.