Panna Marie křesťanské jednoty

Detail záznamu
Číslo 602
Název Panna Marie křesťanské jednoty
Autor Antonín Klouda
RealizaceAntonín Klouda
Datace 1993
Adresa Velehrad, Nádvoří 1
GPS49,1028; 17,3947
Umístění umístěno v exteriéru. Historický barokní areál cisterciáckého kláštera je součástí zástavby a je situován v centrální části obce. Mozaika je instalována na severním průčelí budovy bývalé prelatury, na centrální ose v ploše štítového nástavce. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 230 cm, šířka: 190 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a kamenné kostky (větších rozměrů nežli kostky skleněné). )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova prelatury cisterciáckého kláštera na Velehradě je v dobrém stavu. Mozaika je v dobrém stavu, místy jsou vypadané jen jednotlivé mozaikové kostky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie křesťanské jednoty. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/602
4/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
Text hesla
Na průčelí budovy prelatury v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Velehradu byla v roce 1993 osazena mozaika s mariánským motivem. Navrhl a realizoval ji Antonín Klouda. Předlohou mozaiky je obraz Panny Marie křesťanské jednoty (nazývaný také Velehradské paládium či Matka Unie) od Emanuela Dítěte. Klouda se snažil do specifické mozaikové techniky převést i kovový tepaný reliéf pozadí obrazu. Vznikl tak zajímavý efekt roztříštěných ploch v okrové, zlaté a žluté barvě, na kterém je položen zbytek kompozice tvořený polopostavou Panny Marie v byzantském hávu, která drží v náručí Ježíška ve zlatém oděvu s červenou knihou v ruce.
Literatura

POJSL, Miloslav a HYHLÍK, Václav. Velehrad v památkách osmi století. Praha: T.R.S., 1997.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.