Holubice

Detail záznamu
Číslo 603
Název Holubice
Autor Karel Štětkář
RealizaceKarel Štětkář
InvestorMNV Velká Polom
Datace 1977
Adresa Velká Polom, Opavská 479
GPS49,8635; 18,0924
Umístění umístěno v exteriéru. Budova nákupního centra je součástí zástavby a je situována v centrální části obce. Mozaika je instalována na jižním průčelí nad hlavním vstupem do budovy. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 480 cm, šířka: 640 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›rotačně (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2014)
PoškozeníObjekt nákupního střediska je v dobrém stavu. Mozaika je poškozena. V horní polovině mozaiky je zřetelná horizontální prasklina, v dráze praskliny jsou vypadané jednotlivé skleněné kostky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Holubice. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/603
6/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
Text hesla
Skleněná mozaika z prefabrikovaných kostek je osazena na fasádě nákupního střediska ve Velké Polomi. Vznikla v roce 1977 podle návrhu Karla Štětkáře a autor ji zřejmě i sám realizoval. Kompozice zasazená do nepravidelného rámce, který tvoří pravoúhlé plochy v různých odstínech modré barvy, je ve středu doplněna kruhovým motivem, na jehož pozadí letí dvě holubice kombinující modrou a růžovou barevnost. Karel Štětkář realizoval řadu monumentálních prací dotvářejících architekturu. Největší z jeho mozaik Žena a slunce o ploše 60 m2 vznikla v závěru první etapy výstavby krajské nemocnice v Ostravě (dnes Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba). Byla umístěna na jihozápadním štítu Domu sester a utvářela pohled na celý areál při příjezdu z jihu. Při opravě fasády v 90. letech 20. století byla mozaika odstraněna, z nalezených fragmentů je však patrné, že byla vytvořena z prefabrikovaných mačkaných kostek. Další Štětkářovo dílo mělo být realizováno v roce 1977 pro halu podniku Tatra Kopřivnice a z téhož roku pochází také figurální kompozice Vstup mladého člověka do života pro tamní učňovské středisko. Štětkář vystupoval i jako spoluautor mozaik, tedy zřejmě ten, který je podle cizích návrhů realizoval, jak je patrné např. u kompozic Jana Obšila pro čistírny odpadních vod v Návsí a v Ostravě-Přívoze.
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1977.

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskov009.html

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl, Praha 1977, s. 280.

ŠŤASTNÁ, Marie. Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století. Brno, 2009. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta, s. 130.

Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 37
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 37
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 37
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.