Kříž

Detail záznamu
Číslo 604
Název Kříž
Autor Iveta Strnadová
RealizaceIveta Strnadová
Datace 2009
Adresa Velké Kunětice, Velké Kunětice
GPS50,3096; 17,2789
Umístění umístěno v exteriéru. Kaple je součástí zástavby v místní části Františkov, situované jihozápadně od Velkých Kunětic. Mozaika je instalována na východním průčelí kaple, na centrální ose nad vstupem do kaple. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zapuštěním výklenku do hmoty průčelí.
Rozměryvýška: 80 cm, šířka: 40 cm
Materiál sklo›ploché (Mozaika je sestavena z řezaného plochého skla. Mozaikové díly jsou různých velikostí. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníObjekt kaple je v dobrém stavu. Povrch mozaiky nevykazuje známky poškození. V levém dolním rohu je povrch skleněných kostek lokálně znečištěn omítkou či fasádním nátěrem.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kříž. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/604
7/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
Text hesla
Na průčelí drobné kaple ve Františkově byla v roce 2009 instalována skleněná mozaika představující kříž. Je vložena ve stojatě obdélné nice zapuštěné nad hlavním vstupem. V zeleném rámečku na fialovém pozadí vystupuje kříž kombinující různé odstíny zelené barvy s drobnými oranžovými a červenými detaily. Mozaiku zhotovila podle vlastního návrhu Iveta Strnadová, která do kaple dodala i okenní vitráže a interiérovou mozaiku s motivem podaných rukou.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/olkje001.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.