Dívka s labutí

Detail záznamu
Číslo 606
Název Dívka s labutí
Autor Lubomír Bartoš
RealizaceLubomír Bartoš
InvestorMNV Velké Losiny
Datace 1984
Adresa Velké Losiny, Lázeňská 239
GPS50,0322; 17,038
Umístění umístěno v exteriéru. Zdravotní středisko je součástí zástavby a je situována v jižní části obce, v ul. Lázeňská. Mozaika je instalována na jihovýchodním průčelí vedle vchodu do budovy. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 230 cm
Materiál sklo›prefabrikované›sintrované (Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o velikosti 20 mm x 20 mm (naštípáno na dílky cca 20 mm x 10 mm). Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníBudova zdravotního střediska je v dobrém stavu. Mozaika je poškozena, středem obrazem prochází vertikální statická prasklina. V dráze vertikální praskliny je několik prasklých a částečně vydrolených kostek.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Dívka s labutí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/606
9/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
Text hesla
U vstupu do budovy zdravotního střediska ve Velkých Losinách je v ležatě obdélném poli situována kompozice Dívka s labutí. Barevnost se omezuje na dva tóny šedé, modrou, červenou, růžovou, bílou, hnědou a tmavě modrou barvu bez dalších odstínů, protože pro výrobu kompozice byly využity běžně prodávané kostičky stavební mozaiky naštípané na menší kousky. Výjev je rozčleněn rastrem linií do drobnějších ploch, které tvoří nekonkrétní pozadí figurálnímu výjevu dívky krmící labuť. Autorem návrhu mozaiky zhotovené v roce 1984 byl Lubomír Bartoš, rodák z Klopiny u Úsova, který v regionu pracoval i na dalších mozaikách – kruhové keramické kompozici pro zdravotní středisko v Rohli nebo na mozaice Ležící dívka osazené na betonovém panelu u silničního obchvatu v Zábřehu.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, karton 5.

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/olksu003.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 124.

Archivní fotodokumentace
Muzeum umění Olomouc, fond Dílo, karton 5.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.