Valašsko

Detail záznamu
Číslo 611
Název Valašsko
Autor Ilja Hartinger, Josef Godža
RealizaceIlja Hartinger; Josef Godža
InvestorKrajský investorský útvar, Frenštát pod Radhoštěm
Datace 1987
Adresa Vsetín, Sychrov 51
GPS49,3396; 18,0016
Umístění umístěno v exteriéru. Budova nákupního střediska je součástí zástavby a je situována v lokalitě panelového sídliště v místní části Sychrov. Mozaika je instalována na západním průčelí budovy. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 570 cm, šířka: 560 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalení, místy se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou i kamenné kostky. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníObjekt nákupního střediska je v dobrém stavu, mozaikový panel je připevněn na fasádu. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze do budoucna označit korodující kovový rám, v němž je mozaikový obraz zasazen. Povrch kostek je znečištěn prachovými depozity a místy též maltou, tmelem aj. Došlo ke ztrátě mozaikových kostek, a to lokálně i ploše. mozaika je znečištěna mechem a řasou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Valašsko. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/611
11/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
Text hesla
Kombinovaná mozaika Valašsko je osazena na panelu tvořícím centrální pohledovou část bývalého nákupního střediska sídliště Sychrov ve Vsetíně. Je obrácena do náměstí směrem k západu. Panel je obložen bílým keramickým páskovým obkladem, na kterém je upevněna kovová konstrukce pro mozaiku. Předsazené pole má základní kruhový tvar, z něhož ve spodní části vystupují nepravidelné pruhy. Abstrahovaný motiv představuje pohled do městské krajiny završený v pravé části průhledem na vzrostlé stromy, slunce a tři letící holubice. V pravém dolním rohu je mozaika signovaná: Hartinger 87, čímž upozorňuje na rok vzniku a autorství návrhu, který zhotovil Ilja Hartinger. Na realizaci díla spolupracoval také Josef Godža.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1981).

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/zlkvs006.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 116.

Archivní fotodokumentace
Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1981).
Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1981).
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.