Pieta

Detail záznamu
Číslo 612
Název Pieta
Autor Viktor Foerster
RealizaceViktor Foerster
Datace 1904
Adresa Vyšší Brod 137
GPS48,6207; 14,3073
Umístění umístěno v exteriéru. Areál mužského cisterciáckého kláštera ve Vyšším brodě je součástí zástavby a je situován při severozápadním okraji města. Mozaika je instalována na západním průčelí kaple sv. Anny, na centrální ose nad hlavním vstupním portálem. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna zahloubením výklenku do hmoty průčelí.
Rozměryvýška: 130 cm, šířka: 170 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti cca 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníArchitektura kaple je v dobrém stavu. Povrch mozaiky je znečištěn, na povrchu některých kostek jsou patrné hnědozelené skvrny a hnědé skvrny nejasného původu. Mohlo by se jednat o zbytky nátěru a také tmelu z opravy mozaiky (hnědé skvrny). Na několika místech došlo ke ztrátě materiálu (v řádu jednotek). Ve spárách mezi kostkami se vyskytují lišejníky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pieta. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/612
9/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
Text hesla
V tympanonu kaple sv. Anny, která je součástí areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, byla zasazena mozaika s tématem Piety. Představuje Pannu Marii v červeném oděvu, modrém plášti a zelené roušce, jak sedí pod křížem s mrtvým tělem svého syna. Jeho hlavu má na kolenou, ale nepřidržuje ji – ruce má rozevřené v gestu modlitby. Pozadí scény má barevnost přecházející ze zelené do tmavě fialové. Mozaika musela vzniknout před srpnem roku 1904, z něhož pochází potvrzení o úspěšně zhotovené zakázce, které Viktoru Foersterovi vystavil představený vyšebrodského kláštera.
Prameny

APH, soubor dokumentace k mozaice Posledního soudu.

NM, archiv Českého muzea hudby, fond: Josef Bohuslav Foerster, korespondence s Viktorem Foersterem, nedatovaný dopis.

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhcck001.html

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha. 2017, roč. 33, č. 1, s. 31–59.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.