Panna Marie Pomocná

Detail záznamu
Číslo 613
Název Panna Marie Pomocná
Autor Vitrail Servis
RealizaceVitrail Servis
Datace 1997
Adresa Zlaté Hory, Zlaté Hory 170
GPS50,2261; 17,3959
Umístění umístěno v exteriéru. Areál poutního kostela Panny Marie Pomocné není součástí zástavby a je situován v otevřené krajině jižně od města Zlaté Hory. Mozaika je instalována na západním průčelí kostela, na centrální ose nad hlavním vstupem do objektu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 400 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je převážně čiré. Mozaikové kostky jsou přilepeny pomocí tavné folie na hliníkový plát. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníObjekt kostela je v dobrém stavu. Stav mozaiky je dobrý.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie Pomocná. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/613
7/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
7/2013
Text hesla
Kompozice Panny Marie Pomocné je od roku 1997 zasazena ve štítu nad vstupem do poutního kostela ve Zlatých Horách. Představuje milostný obraz uložený v interiéru chrámu. V oktogonálním poli je na tmavém pozadí s rozvilinami ve spodní části zakomponován ovál s výjevem Panny Marie, která k sobě tiskne Ježíška. Matka je oděna do bohatého krajkového oděvu a stejně jako dítě má na hlavě ozdobnou korunu. Pozadí výjevu tvoří tmavá noční obloha s hvězdami.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/olkje002.html

Archivní fotodokumentace
Obraz Panny Marie (interiér)
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.