Zastavení křížové cesty

Detail záznamu
Číslo 629
Název Zastavení křížové cesty
Autor Antonín Klouda
RealizaceAntonín Klouda
Datace 1988
Adresa Žarošice
GPS49,0406; 16,9691
Umístění umístěno v exteriéru. Ohrazený areál poutního kostela sv. Anny je součástí zástavby a je situován východním směrem od centra obce. Mozaiky jsou instalovány v nikách zděných zastavení křížové cesty, která jsou osazena po obvodu areálu. Zastavení jsou orientována směrem na východ (I. – V. zastavení), sever (VI. – IX. zastavení) a na západ (X. – XIV. zastavení). V blízkosti díla se nachází zeleň. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zapuštěním do výklenků nik.
Rozměryvýška: 100 cm, šířka: 60 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 20 mm x 15 mm. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníKapličky křížové cesty jsou v dobrém stavu, mozaiky jsou po obvodu znečištěny bílou nátěrovou barvou. Místy je na mozaikách patrná nedočištěná spárovací hmota. Lokálně došlo ke ztrátě mozaikových kostek.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Zastavení křížové cesty. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/629
9/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
9/2015
Text hesla
Čtrnáct mozaik tvořících cyklus zastavení křížové cesty dotváří prostor kolem poutního kostela sv. Anny v Žarošicích. Jejich autorem je Antonín Klouda. Mozaiky jsou zasazeny do segmentově zaklenutých nik starších masivních zděných pilířů zastavení, které jsou vezděny do západní a východní stěny ambitu a čtyři z nich stojí samostatně jižně od kostela. Cyklus začíná u vstupu do areálu na západní stěně a obíhá kostel až k druhému východnímu vstupu – I. Ježíš odsouzen k smrti, II. Ježíš přijímá kříž, III. Ježíš padá pod křížem poprvé, IV. Ježíš potkává svou matku, V. Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž, VI. Veronika podává Ježíši roušku, VII. Ježíš padá pod křížem podruhé, VIII. Ježíš napomíná plačící ženy, IX. Ježíš padá pod křížem potřetí, X. Ježíš zbaven roucha, XI. Ježíš přibit na kříž, XII. Ježíš umírá na kříži, XIII. Tělo Ježíše sňato z kříže, XIV. Tělo Ježíše uloženo do hrobu. Mozaiky představují abstrahované figurální scény odehrávající se v neurčitém prostoru. Jejich hlavním výrazovým prostředkem je silná kresebná linie vymezující postavy a především barevná kompozice, ve které vystupují světlejší figury na tmavším pozadí. Barevné ladění jednotlivých výjevů kolísá od okrové a šedé přes tmavě červenou po modrou barvu. Mozaiky jsou provedeny v reliéfu různě velkých štípaných skleněných kostek. Antonín Klouda pracoval jako mozaikář v dílně Ústředí uměleckých řemesel, ale často realizoval i neoficiální sakrální zakázky dle vlastních návrhů. Jako kněz skryté církve měl dobré kontakty s faráři a ačkoliv nemohl z politických důvodů v 50. letech 20. století dokončit studium na sklářské škole v Železném Brodě, pracoval nejen na mozaikách, ale také na vitrážích. Některé jeho realizace najdeme i v zahraničí (Německo, Izrael).
Prameny

SOkA Praha, fond: Ústředí uměleckých řemesel, bal. 12, knihy zakázek a faktur.

Literatura

FRYŠAROVÁ, Renata. Okno je do nebe, říká výtvarník Antonín Klouda. Práce. 1996, roč. 52, č. 55, s. 13.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhmho004.html

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113–132.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.