Sloup pohádek

Detail záznamu
Číslo 631
Název Sloup pohádek
Autor Miroslav Houra
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorIO Most
Datace 1973
Adresa Žatec, U Jezu 2903
GPS50,3294; 13,5353
Umístění umístěno v exteriéru. Areál mateřské školy je součástí zástavby a je situován v centrální části města. Mozaika je instalována na dvojici betonových objektů umístěných v zahradě mateřské školy. Mozaiky jsou vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 320 cm, šířka: 100 cm, hloubka: 100 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené.  )
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníKonstrukce betonových prvků jsou v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poškození. Některé kostky mají matný povrch. Mozaiky jsou znečištěny černou špínou, hlavně při okrajích kostek, dále i výluhy z pojiva. Lokálně se v ploše obrazů vyskytují praskliny, v jejichž dráze dochází ke ztrátě materiálu. Povrch mozaik je znečištěn mechy a lišejníky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sloup pohádek. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/631
2/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015, signatura dílny
2/2015
Text hesla
Sloup pohádek ozdobil v roce 1973 zahradu mateřské školy v Žatci. Tvoří ji dva betonové objekty – samostatně umístěná krychle a sloup složený ze čtyř nestejně velkých betonových krychlí. Oba objekty jsou na svislých plochách zdobeny mozaikami s pohádkovými motivy. Ve spodní partii sloupu jsou to zvířata – labuť, jelen, kohout, výše pohádkové postavy jako čert, černokněžník, vodník nebo víla, potom symboly ročních období s květinami a ve vrcholu další symbolické výjevy se sluncem, motýlem, rybami a ptáky. Autorem návrhu plastiky a mozaik je Miroslav Houra, který podobné dílo zasadil o několik let později do areálu mateřské školy v Ústí nad Labem.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973. Praha 1973, s. 67.

HORA, František. Severočeští výtvarníci (kat.). Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1986, s. 22.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113–132.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.