Osvoboditel

Detail záznamu
Číslo 676
Název Osvoboditel
Autor Arnošt Paderlík
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1960
Adresa Hradec Králové, Letiště 101 / 1
GPS50,2386; 15,8414
Umístění umístěno v exteriéru. Areál letiště je situován na severním okraji Hradce Králové mezi jeho místními částmi Věkoše a Rusek. Mozaika byla instalována na zdi budovy č. 14, naproti trafostanici s evidenčním číslem 13. Průčelí s mozaikou bylo orientováno směrem k západu. Mozaika byla v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 520 cm, šířka: 190 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 20 mm x 20 mm. Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Nosné lože je složeno z 11 plátů. Sendvičový podklad: juta (plátnová vazba) → epoxid → juta → omítka → juta → omítka. )
Stav odstraněno z veřejného prostoru (2016)
Poškození2016: Objekt s mozaikou se nachází v nepříliš dobrém stavu, na fasádě jsou zřejmé četné defekty související se zatékáním srážkové vody. Ocelový rám mozaiky a kotvící šrouby korodují, jednotlivé desky jsou zdeformované a vykazují praskliny i ztráty. Pozorovány byly plošné ztráty mozaikových kostek. Stav mozaiky je havarijní. 2020: Mozaika byla odstraněna z veřejného prostoru. Mozaika byla sejmuta a uskladněna. 2.1.2023 Statutární město Hradec Králové uzavřel se spolkem Art & Craft Mozaika darovací smlouvu: Darování mozaikové výzdoby - „Mužská figura – ozbrojený dělník se samopalem, šeříkem a holubicí“ od českého výtvarníka Arnošta Paderlíka spolku Art & Craft MOZAIKA z. s.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Osvoboditel. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/676
10/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2016
Text hesla
Mozaikové pole v kovovém rámu je vyplněno figurou muže v modré uniformě se samopalem a růžovou kyticí v rukou. Na světlemodrém pozadí strukturovaném červenými, černými a žlutými poli se nad hlavou muže vznáší holubice s roztaženými křídly a žluté slunce. Mozaiku realizovala dílna Ústředí uměleckých řemesel podle návrhu Arnošta Paderlíka. Byla původně určena pro výstavu k 15. výročí osvobození Československa pořádanou v bývalém Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze. Později bylo dílo osazeno na fasádu jedné z budov letiště v Hradci Králové.
Prameny

soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

POHRIBNÝ, Arsen. Česká mozaika z hlediska své techniky. Umění a řemesla, 1961, č. 2, s. 48–55.

Archivní fotodokumentace
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.