Krajina

Detail záznamu
Číslo 69
Název Krajina
Autor Jaromír Čičatka
InvestorKonstruktiva, Ústí nad Labem
Datace 1989
Adresa Krupka, K. Čapka 294
GPS50,6865; 13,8852
Umístění umístěno v exteriéru. Budova občanské vybavenosti (dnes Zdravotnické centrum) je součástí městské zástavby a je situována ve východní části města, v místní části Maršov. Velkoformátová mozaika je instalována na jižním bočním průčelí a pokrývá celou jeho plochu. Mozaika je v celé ploše vystanena vlivům okolí.
Rozměryvýška: 700 cm, šířka: 1000 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›rotačně (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Pojivo mezi kostkami je v modrých plochách retušované modrou barvou, u hnědých kostek je použita hnědá retuš spár. )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníObjekt zdravotnického centra je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poškození. Stav mozaiky je také celkem dobrý. V ploše mozaiky bylo pozorováno několik jemných prasklin, kolem nichž dochází ke ztrátě mozaikových kostek. Mozaika byla v minulosti již pravděpodobně opravována (viz odlišná barva pojiva předpokládaných doplňků).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Krajina. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/69
10/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2016
7/2017
10/2016, retuš pojiva
10/2016
10/2016
Text hesla
Budova občanské vybavenosti vystavěná podle projektu architekta Martina Kubrichta je v ploše části jižního průčelí dekorována mozaikou. Kompozice s názvem Krajina byla provedena z prefabrikovaných kostek. Ve středu pole se vypíná tmavě modrá silueta hor vyrůstající ze stylizovaných ploch zelených lesů a hnědých polí. Pozadí vybudované v modrých tónech člení žluté a narůžovělé plochy mraků. Autor návrhu, Jaromír Čičatka, na mozaice spolupracoval s malíři J. Jelínkem, J. Valtem a V. Švecem. Dílo vzniklo na objednávku státního podniku Konstruktiva Ústí nad Labem v roce 1989.
Literatura

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989. Praha 1989, s. 33.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.