Madona s dítětem

Detail záznamu
Číslo 761
Název Madona s dítětem
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1912
Adresa Praha, Soběslavova
GPS50,0647; 14,4188
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna nad vstupní branou na Vyšehradský hřbitov.
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2016)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Madona s dítětem. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/761
5/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2016
5/2016
Signatura, 5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
Text hesla
Mozaika je signována JANO KOE 12.
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/mmk0b8/>. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ml1skp/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.