Výzdoba náhrobku rodin Jodlových a Eichnerových

Detail záznamu
Číslo 764
Název Výzdoba náhrobku rodin Jodlových a Eichnerových
Autor
RealizaceAteliér Tumpach
Adresa Praha, U Vojtěšky
GPS50,0852; 14,3516
Umístění umístěno v exteriéru. Areál břevnovského hřbitova je součástí zástavby městského obvodu Praha 6 a je situován v místní části Břevnov. Mozaika je instalována na čelní straně náhrobku rodin Jodlových a Eichnerových, při jižní části ohradní zdi areálu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. 
Rozměryprůměr: 50 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena z různě barevných skleněných štípaných kostek nepravidelného tvaru a velikosti (cca 12 mm x 16 mm). Zastoupeny jsou i kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníKonstrukce náhrobku jsou v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu náhrobku je zřejmé biologické napadení (řasy, lišejníky) a znečištění exhalacemi. Armatura svislé betonové konstrukce je místy zkorodovaná. Povrch mozaikových kostek je pokryt bílými skvrnami. Zlacené mozaikové kostky jsou místy prasklé. Ztráta materiálu nebyla zaznamenána. Ve spárách mezi kostkami bylo pozorováno biologické napadení (lišejníky).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba náhrobku rodin Jodlových a Eichnerových. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/764
3/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2017
3/2017
3/2017
3/2017
Text hesla
Výzdobu jinak nečleněné stély náhrobku rodin Jodlových a Eichnerových tvoří kruhové mozaikové pole s motivem christogramu. Stylizovaná písmena XP jsou tvořena skladbou odstínů žlutých, oranžových a zlatých kostek. Jsou zasazena na pozadí využívajícím efekty pestrého prohazování modrých, zelených, tyrkysových a vínově červených skel. Tento způsob práce a užitý skleněný materiál ukazují na pravděpodobné autorství Tumpachovy dílny.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.