Výjevy z historie Litovle

Detail záznamu
Číslo 887
Název Výjevy z historie Litovle
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1904
Adresa Litovel, Opletalova 189 / 4
GPS49,7018; 17,0809
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou umístěny na fasádě Gymnázia Jana Opletala.
Rozměryšířka: 390 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaiky jsou ve velmi dobrém stavu, bylo pozorováno poškození jedné dlaždice.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výjevy z historie Litovle. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/887
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Text hesla
Hlavní fasádu gymnázia tvoří střední vstupní rizalit a boční křídla po sedmi okenních osách. V ploše parapetů mezi druhým a třetím nadzemním podlažím každého z křídel jsou vždy dvě obdélné mozaiky doplněné nápisovými plochami. Vlevo jsou kompozice s textem "Jan Lucemburský udílí Litovli práva městská 1327" a " Václav II. povyšuje Litovel na trhovou ves 1291". Na pravé straně průčelí dekorují mozaiky s nápisy "Jiří z Poděbrad zakladatel zlatého věku Litovle 1491" a "Genius slovanstva žehná obrozené české Litovli 1899". Další menší mozaiková pole jsou umístěna na fasádě středního rizalitu. Plochy nik korunní římsy vyplňují motivy květů na zlatém a černém pozadí. Centrální okno rizalitu doplňují po stranách heraldické symboly moravské orlice a orlice města Olomouce, ve středu nad záklenkem otvoru pak českého lva. Menší figurální mozaiková pole jsou umístěna i na bočních fasádách objektu.
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

Gymnázium Jana Opletala. Památkový katalog. [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 2019-12-2]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/gymnazium-jana-opletala-536854

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.