Léčivá síla karlovarských pramenů

Detail záznamu
Číslo 908
Název Léčivá síla karlovarských pramenů
Autor
RealizaceRAKO
Datace 1909
Adresa Karlovy Vary, Vřídelní 95 / 25
GPS50,2253; 12,8828
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika se nachází ve štítu lázeňského domu.
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2016)
PoškozeníMozaika je znečištěna pravděpodobně fasádní barvou. Některé dlaždice jsou prasklé, na rozích několika dlaždic byla pozorována odloupnutá glazura.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Léčivá síla karlovarských pramenů . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/908
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
Sinatura - Rako, 6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Text hesla
Lázeňský dům Feigenbaum (dnes Pasteur) byl do současné podoby přestavěn podle návrhu architekta Alfreda Bayera v roce 1909. Objektu dominuje štít ve tvaru trojlistu s mozaikou znázorňující léčivou sílu zdejších pramenů. Kompozice vznikla v továrně RAKO (ve střední části je na dvou místech signovaná jménem podniku). Autorství díla je nejasné, pravděpodobně však vzniklo podle návrhu pražského sochaře Josefa Drahoňovského, který s továrnou spolupracoval. Scéna znázorňuje trůnící bohyni zdraví, k níž přicházejí nemocní prosící za uzdravení. Levá část kompozice představuje výbuch sopky, resp. soubor muže a ještěra chrlícího oheň, pravá část zachycuje dvě ženy při koupeli v léčivém prameni.
Literatura

Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav ©2015 [cit. 29. 11. 2019]. Dostupné z https: <https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-pasteur-z-toho-jen-mozaika-n...

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.