Svatá Anna

Detail záznamu
Číslo 158
Název Svatá Anna
Autor Rostislav Štěpáník
RealizaceM. Vrabcová
Datace 1999
Adresa České Budějovice, Kněžská 411 / 6
GPS48,9739; 14,4765
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na hlavním jižním průčelí, na centrální ose nad vchodem do klášterního kostela sv. Anny (objekt je nyní využíván Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice). Kostel sv. Anny a přilehlý klášterní areál kapucínů jsou součástí městské zástavby v centru Českých Budějovic. Jedná se o významný architektonický a urbanistický celek ovládající východní území historického jádra města. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, pouze po obvodu je chráněna zapuštěním niky do zdiva průčelí kostela (cca 15 cm).
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 250 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré, bez většího počtu bublin či jiných nehomogenit. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníKostel sv. Anny se nachází v dobrém stavu, jeho konstrukce nevykazují žádné statické či jiné poruchy. V dobrém stavu je i předmětná mozaika.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Svatá Anna. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/158
9/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
Text hesla
Klášterní kostel kapucínů se zasvěcením sv. Anně od roku 1974 nesloužil liturgickým účelům. V roce 1976 odsud zmizel veškerý mobiliář a během následujících let rekonstrukce byla budova upravena jako koncertní síň Jihočeské filharmonie. Mozaika je situována ve středu průčelí budovy. V roce 1999 vyplnila prázdné místo po starším výjevu obdobné kompozice, který musel být z budovy v době socialismu odstraněn, ale byl znám z historických fotografií. Kompozice se zlatým pozadím představuje stojící postavy sv. Anny s knihou a Panny Marie. Světice jsou oděny v dlouhých řazených pláštích pestrých barev. Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek, které posloužily i pro zhotovení abstraktní vitráže kruhového okna situovaného nad výjevem.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhccb002.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.