Zobrazení záznamů

foto / č. název obec datace autorství
Znak města Tábor Tábor 19051906 RAKO (realizace)
Sv. Jan Nepomucký Tábor 19301959 (30.-50. léta 20. století) neuvedeno
Mozaika na terase budovy občanské vybavenosti sídliště Tachov 1977 Miloš Holý, Miloslav Hrubec (návrh)
Rodina Tachov 1976 Pavel Maur, Miloslav Hrubec (návrh)
Sixtinská Madona Teplá 1893 A. Neuhauser, Innsbruck (realizace)
Pohádky - pět figurálních panelů s mozaikovou výzdobou Teplice 1986 Miroslav Houra (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Holoubek Teplice 19761977 Antonín Procházka (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Symboly dětského světa - Brouk Teplice 19801981 Miroslav Houra (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Symboly dětského světa - Výpravčí Teplice 19801981 Miroslav Houra (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Symboly dětského světa - Námořník Teplice 19801981 Miroslav Houra (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Ryby Teplice 1981 Miroslav Houra (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Geometrický motiv Třebíč 1985 Eva Kasalá, Svatopluk Kasalý (návrh a realizace)
Geometrický motiv Třebíč 1988 Eva Kasalá, Svatopluk Kasalý (návrh a realizace)
Mozaika u vstupu do školy Třebíč 1975 Mojmír Preclík (návrh)
Bojovníci za svobodu národa Trhová Kamenice 19451955 ( konec 40. let – počátek 50. let 20. století) neuvedeno
Hudební motiv Trhové Sviny 1989 Rostislav Štěpáník (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Věž civilizace Troubsko 20122016 Bernard Zich (návrh), dílna Libora Havlíčka (realizace)
Pramen Trutnov 1984 František Kalenský (návrh), n. p. Železnobrodské sklo (realizace)
Žena sluncem oděná Turnov neznámá neuvedeno
Výzdoba fasády domu stavitele Feye Uherské Hradiště 19051906 Jano Köhler (návrh), RAKO (realizace)

Stránky