Zobrazení záznamů

foto / č. název obec datace autorství
Výzdoba fasády Výzkumného ústavu stavebních hmot Brno 1978 Eva Mužíková (návrh)
Postava s míčem Brno 19801989 (80. léta 20. století) Miroslav Netík (návrh)
Mozaikový objekt Brno 20002015 (21. století) neuvedeno
Sv. František z Asisi Brno 1954 Vojmír Vokolek (návrh), Jiří Šindler (realizace)
Keramická mozaika na fasádě Domu ovoce a zeleniny Brno 1982 František Chmelař, A. Rýdlová, J. Bartoň (návrh)
Zlaté mozaikové pozadí Brno 19121913 Franz Holík (návrh), Franz Holík, A. Neuhauser, Innsbruck (realizace)
Lev Brno neznámá neuvedeno
Mozaika se dvěma datly Brno 19721973 Oldřich Vašica, Karla Vašicová (návrh a realizace)
Přítomnost člověk Brno 19881989 Bohumír Matal, Radko Květ (návrh)
sv. Antonín Paduánský Brno 1924 Jan Říha (realizace)
Člověk a film Brno 1985 Pavel Hanzelka (návrh a realizace)
Slunce a pohyb Brno 19721973 Jánuš Kubíček, Vohrabal, Kruml (návrh)
Abstraktní motiv Brtnice 1984 Svatopluk Kasalý, Eva Kasalá (návrh), n. p. Železnobrodské sklo (realizace)
Hodinový ciferník Bruntál 1912 Leopold Forstner (realizace)
Sv. Petr a sv. Pavel Bruntál 1925 Puhl & Wagner, Berlin (realizace)
Kristus jako Dobrý pastýř Bystřice 19701980 (sedmdesátá až osmdesátá léta 20. století) Antonín Klouda (návrh a realizace)
Výzdoba náhrobku rodiny Wostrých Bystřice pod Hostýnem 1924 A. Neuhauser, Innsbruck (realizace)
Cesty alfa a omega Čáslav 2009 František Tesař (návrh a realizace)
Znak města Čáslavi Čáslav 1970 František Tesař (návrh), Ústředí uměleckých řemesel (realizace)
Státní znak Čáslav 20002016 (počátek 21. století) Jiří Louda (návrh), František Tesař (realizace)

Stránky